recensie

Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers

Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers

Eeuwenlang was het duidelijk dat waarde en prijs twee verschillende zaken zijn. Voor Aristoteles is geld gebruiksgoed en middel tot iets anders en winst kan nooit doel op zich worden. De diamant-water paradox verduidelijkt dit verschil tussen waarde en prijs. Niets is zo waardevol als water, maar je kunt er niets mee kopen. Een diamant heeft geen gebruikswaarde maar toch kan je er veel andere dingen voor krijgen, het heeft een hoge prijs.

Lees meer

De planten zijn onze voorouders

De planten zijn onze voorouders

We komen steeds meer tot het besef dat we geconfronteerd worden met de ondergang van onze natuur. Hierover is er veel geschreven, met name door bekende vernieuwers als Prinses Irene en Herman Wijffels ...

Lees meer

Planten, onze voorouders

Planten, onze voorouders

Duurzaamheid is een begrip dat steeds meer aandacht krijgt in het bedrijfsleven. We vergeten jammer genoeg dat de natuur hierin onze beste leermeester is. Prinses Irene van Lippe Bisterfeld drukt het duidelijk uit als ze zegt dat we door het luisteren naar de natuur het beste kunnen ontdekken wie we werkelijk zijn. Herman Wijffels en veel anderen wijzen er herhaaldelijk op dat we bezig zijn de natuur uit te buiten en te vernietigen. Ook planten en dieren hebben een eigen identiteit. In het evolutieverhaal kunnen we ze zien als onze voorouders.

Lees meer

De kracht van bewustzijn

De kracht van bewustzijn

Stef Freriks gaat in zijn boek dieper in op het plantenleven vanuit hun energieprocessen waar hij op ingaat om ons te helpen tot zelfbewustwording te komen.

Lees meer

Manifest Utopia & De wereld mijn tuin

Manifest Utopia & De wereld mijn tuin

Adelheid en Huub Kortekaas kijken als kunstenaars op een andere manier naar planten. Ze zien de plant als een prachtige metafoor van het verlangen van de mens om zich te ontplooien en te worden tot wie hij of zij in diepste wezen is. Vanuit de drie grote levensvragen Wie ben ik, Wat is de zin van mijn Leven en Hoe geeft ik mijn leven vorm zijn zij op zoek naar een betekenisvol universeel antwoord op deze fundamentele levensvragen.

Lees meer

Plantaardig – Vegetatieve filosofie

Plantaardig – Vegetatieve filosofie

Oudemans en Peeters reageren in hun boek op de klassieke filosofie die in de metafysische indeling van de natuur de planten zo laag op de semantische ladder van de natuur plaatsen dat ze zielloos zijn. Planten en bomen kunnen niet bewegen, ze kunnen niet denken, nemen geen beslissingen en werken niet samen zoals hogere organismen dat doen. Daarmee zijn het nauwelijks medeschepselen van de mensen. Dat denken we.

Lees meer

Transformatieve yoga

Transformatieve yoga

Doe je nog niet aan yoga? Zijn er nog twijfels? Dan is het boek Transformatieve yoga een goede reden om een keer aan yoga te beginnen; de oefeningen zien er uitnodigend en laagdrempelig uit.

Lees meer

Geesje Prins

Geesje Prins

"Kunst is de leugen die de werkelijkheid openbaart”, aldus schrijver Jeroen Brouwers. Dit gegeven is wat Geesje Prins intrigeert en drijft in haar toewijding

Lees meer

Twin Sisters

Twin Sisters

Geesje Prins gaat met haar filmrecensie over de Twinsisters in op de vraag naar de bron van deze zingeving. Is het de natuur of de opvoeding, de natuur of de cultuur? In deze film wordt dit dualisme nature-nurture op boeiende wijze verwerkt.

Lees meer