Relaties

Griekenland & Turkije

Griekenland & Turkije

De Griekse wijsheid wordt nog steeds gezien als de bakermat van de westerse beschaving, het land van de rede en van de filosofie. Dezelfde wijsheid kan zich op verschillende manier ontplooien. In het moderne Griekenland is er niet veel meer van over. Deze Griekse wijsheid heeft in Turkije geleid tot de wording van een economische grootmacht. Griekenland en Turkije hebben meer gemeen dan men oppervlakkig gezien kan vermoeden. Het zijn twee landen met een gedeelde geschiedenis, een gedeelde opvoeding en ook een gedeelde tragedie.

Lees meer

Deux jours, une nuit

Deux jours, une nuit

Deze film gaat over de kern van solidariteit die zich voltrekt in een dynamisch spanningsveld tussen eigenbelang en de verantwoordelijkheid voor anderen. Mensen zijn sociale wezens met een individuele persoonlijkheid. Een rationele sleutel voor een goede keuze hierin is niet te vinden. Het voltrekt zich als een leerschool die nooit voltooid is, maar zich wel steeds meer verdiept tot op het spirituele zijnsniveau. Het kan zich in een bepaalde situatie voltrekken als in een gevecht om de eigen baan of zich ontwikkelen naar afstand doen van de eigen rechten. Ik maak keuzes die ik bewust of onbewust ervaar als zinvol. Door een steeds sterker bewustwording van de keuzes groeit er een innerlijke zekerheid om zonder veel moeite en zonder twijfel de juiste beslissingen te nemen, die me rust geven. Het zijn beslissingen die verantwoord zijn en zinvol.

Lees meer

Kerstmis

Kerstmis

Kerstmis is het feest van het Kind. Het gaat om een verhaal van een kind dat in een onbegrijpelijke situatie geboren wordt en toch gelukkig is. In een tijd van toename van vechtscheidingen waarbij het kind vaak zwaar onder te lijden heeft, kan dit verhaal ons houvast en hoop geven. Het kerstfeest wordt vooral gevierd als een familiefeest. In Zweden komt de Kerstman uit het hoge Noorden op zijn slee met de cadeautjes om de kinderen blij te maken.

Lees meer

Uitzichtloos

Uitzichtloos

De media overweldigen ons met beelden van ellende die we niet meer kunnen verwerken. De ebola-crisis, terreur, natuurrampen, hongersnood, werkeloosheid. Het lijkt op een uitzichtloze wereld. Daarnaast kan er in onze directe nabijheid iets gebeuren dat ons diep raakt, zoals het verlies van een geliefde, een ongeluk, een dodelijke ziekte, een stukgelopen gezin.

Lees meer

Aandacht voor het gehandicapte kind

Aandacht voor het gehandicapte kind

Vanwege bezuinigingen krijgen gehandicapte kinderen het vaak heel moeilijk. Het huidige beleid is vaak onbetaalbaar omdat te veel instanties zich ermee bemoeien. Vaak wordt ook uit het oog verloren waar het om gaat.

Lees meer

Komt er een einde aan de crisis?

Komt er een einde aan de crisis?

De crisis slaat hard toe als we naar de gevolgen kijken. De werkloosheid is jarenlang niet zo hoog geweest en veel mensen hebben schulden. Toch hoopt men dat het ergste leed voorbij is en telkens lees ik dat het beter gaat. Er wordt in elk geval van alles gedaan om de crisis te bestrijden.

Lees meer