Spiritualiteit en Zingeving

We willen altijd groeien

We willen altijd groeien

Tegenwoordig is grootschaligheid een ideaal, maar we zien ook hoe de meeste pogingen in deze richting falen. Gelukkig komt er een kentering. Elk levend wezen groeit en streeft naar grootschaligheid. Dat zien we in de natuur in haar streven naar duurzaamheid.

Lees meer

Kinderen zijn onze toekomst

Kinderen zijn onze toekomst

In Nederland is er veel aandacht voor opvoeding en onderwijs. Dat is meestal niet vanzelfsprekend in een cultuur waar geld en economie allesbepalend is. Goede zorg voor het kind is ook de belangrijkste investering in duurzaamheid. Hoewel steeds meer mensen het belang daarvan inzien, speelt duurzaamheid nog vaak een ondergeschikte rol bij het maken van economische keuzes.

Lees meer

Komt er een einde aan de crisis?

Komt er een einde aan de crisis?

De crisis slaat hard toe als we naar de gevolgen kijken. De werkloosheid is jarenlang niet zo hoog geweest en veel mensen hebben schulden. Toch hoopt men dat het ergste leed voorbij is en telkens lees ik dat het beter gaat. Er wordt in elk geval van alles gedaan om de crisis te bestrijden.

Lees meer

De Leviathan versus ons morele kompas

De Leviathan versus ons morele kompas

Over Hobbes, Marcus Aurelius en vertrouwen - Op dit vertrouwen gaat Edgar Karsing dieper in met het verhaal Leviathan van Thomas Hobbes. Hobbes vraagt zich af hoe de wereld eruit zou zien als iedereen zou doen waar hij of zij zin in heeft zonder vertrouwen. Dat zou een oorlog worden van allen tegen allen. Hij vraagt zich af hoe we dan tot samenwerken kunnen komen. Het antwoord is duidelijk: door relatie gerichte wederkerigheid, dat is door vertrouwen en betrouwbaar te zijn.

Lees meer

Absurdisme als grondhouding voor business spiritualiteit – Albert Camus

Absurdisme als grondhouding voor business spiritualiteit – Albert Camus

Rob Blomme benaderd in dit artikel de organisatie vanuit een humanistisch existentieel perspectief, aan de hand van denken van de Fransman Albert Camus over het absurdisme. Albert Camus beschouwt het menselijk bestaan als “absurd”. Het is een zoektocht van mensen naar betekenis in een op zichzelf betekenisloze en zinloze wereld. De wereld is Camus zinloos en absurd, onvoorspelbaar en onbeheersbaar vanwege de ontmoeting tussen de rationele mens en de irrationele wereld. De vraag is hoe we deze zinloze wereld zinvol kunnen maken. Dat kan volgens Camus enkel van binnen uit door de spirituele kracht van onze existentie. Door de scheppende kracht vanuit het zijn kunnen we de zinloze wereld weer zinvol maken voor onszelf en ook voor anderen.

Lees meer

Alles wordt nieuw

Alles wordt nieuw

Het grote misverstand van spirituele vernieuwing is dat het om een vergeestelijking gaat die gemakkelijk wordt ervaren als zweverigheid. In wezen gaat het echter om de concrete realiteit, om een andere manier van kijken naar deze realiteit en de innerlijke kracht ervan ontdekken. De religieuze, spirituele en seculiere kant van ons bestaan hoort tot dezelfde realiteit, die telkens vanuit een andere invalshoek wordt gezien.

Lees meer

De crisis biedt nieuwe kansen

De crisis biedt nieuwe kansen

Mijn optimisme, ook in het zakendoen, komt ook voort uit mijn 30 jarige ervaring op Nyenrode.Vernieuwing gaat altijd gepaard met pijn. Geen enkele onderneming komt tot bloei zonder crisismomenten. In de natuur spreekt men over de creatieve destructie. Een oud bos gaat dood om een nieuwe plantengroei mogelijk te maken. Heel de natuur laat dit zien.

Lees meer

Business Spiritualiteit en Kunst

Business Spiritualiteit en Kunst

De kunst hoort niet direct tot de bedrijfskunde en is daarom ook geen hoofdstuk in een handboek over zakendoen. In het management is er vaak ook weinig ruimte voor kunst en creativiteit. Helaas zijn bedrijfskundigen zich vaak niet bewust van het belang van creativiteit voor de vernieuwing van hun organisaties.

Lees meer

Spiritualiteit in bedrijf

Spiritualiteit in bedrijf

Een bedrijf of organisatie staat niet op zichzelf, maar vormt op het diepste zijnsniveau een samenhang met heel de omgeving, met alles. Vanuit hun innerlijke spirituele kracht ontstaan samenhangen en netwerken van waarden die elkaar door hun tegenstelling kunnen verrijken en versterken. Uiteindelijk gaat het altijd om het wel-zijn van de mens, om de beleving van het wel-bevinden in alles wat we doen. Ook de prestatie en de winst – op het doe-niveau van de activiteit – waar het management zich voor inspant- is uiteindelijk gericht op dit wel-zijn.

Lees meer