spirituele zijnsniveau

Deux jours, une nuit

Deux jours, une nuit

Deze film gaat over de kern van solidariteit die zich voltrekt in een dynamisch spanningsveld tussen eigenbelang en de verantwoordelijkheid voor anderen. Mensen zijn sociale wezens met een individuele persoonlijkheid. Een rationele sleutel voor een goede keuze hierin is niet te vinden. Het voltrekt zich als een leerschool die nooit voltooid is, maar zich wel steeds meer verdiept tot op het spirituele zijnsniveau. Het kan zich in een bepaalde situatie voltrekken als in een gevecht om de eigen baan of zich ontwikkelen naar afstand doen van de eigen rechten. Ik maak keuzes die ik bewust of onbewust ervaar als zinvol. Door een steeds sterker bewustwording van de keuzes groeit er een innerlijke zekerheid om zonder veel moeite en zonder twijfel de juiste beslissingen te nemen, die me rust geven. Het zijn beslissingen die verantwoord zijn en zinvol.

Lees meer