Uberto Pasolini

Still Life – De tijd stopt voor niemand

Still Life – De tijd stopt voor niemand

Door ons analytisch denken is ook ons leven in stukken geknipt waardoor de samenhang verloren gegaan is. Uberto Pasolini brengt dat op twee niveaus in beeld: de scheiding tussen het IK en het WIJ in ons egocentrisch denken en de scheiding tussen het leven en de dood. Leven en dood horen bij elkaar. De ontkenning van de rijkdom van de dood is een verarming van het leven, zoals ook de ontkenning van de rijkdom van het WIJ een verarming van het IK is. Pasolini brengt dit dualisme in beeld aan de hand van een overledene zonder nabestaanden. Het wordt dan stil. In deze stilte komt een onbewust heimwee weer tot leven, het verlangen om deze tegenstellingen weer tot eenheid te brengen. In het leven hangt alles met alles samen. Het doodgaan is geen geïsoleerd gebeuren.

Lees meer