Verantwoordelijkheid

Augustinus over politiek en maatschappij

Augustinus over politiek en maatschappij

Augustinus van Hippo in Noord-Afrika (354-430) was zowel filosoof als theoloog en heeft grote bekendheid verworven door zijn geschriften over de innerlijke spirituele kracht van ons leven, ook in slechte tijden. Hij heeft ooit gezegd: Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden.

Lees meer

De jeugd komt in opstand

De jeugd komt in opstand

We zien steeds meer onrust onder de jeugd zonder dat we er greep op hebben. De jeugdzorg loopt op een dood spoor. Ons beleid voor jonge jihadstrijders biedt weinig houvast. De meningen over goed onderwijs lopen sterk uiteen en is nu te eenzijdig gericht op verstandelijke kennis. De aanpak van jeugdige asielzoekers is vaak in strijd met de mensenrechten.

Lees meer

Donkere wolken van oorlogsgeweld

Donkere wolken van oorlogsgeweld

Er is geen oorlog maar ook geen vrede. Wel wordt er op veel plaatsen in de wereld oorlog gevoerd, al wordt het vaak ontkend en niet zo genoemd. De Nederlandse Defensie is ook paraat om oorlog te voorkomen en de vrede te handhaven. Het lijkt alsof oorlog voeren bij de evolutie hoort en nodig is om te kunnen leven.

Lees meer

De vloedgolf van bezuinigingen

De vloedgolf van bezuinigingen

De vloedgolf van bezuinigingen maakt talrijke slachtoffers. Vergeleken met andere landen is Nederland een welvarend land, maar de verdeling van onze rijkdom laat veel te wensen over. De kloof tussen rijk en arm is nog veel te groot als we letten op de groei van het aantal voedselpakketten.

Lees meer

Paul de Blot SJ

Paul de Blot SJ

Paul de Blot (1924, Java) studeerde theologie, filosofie en natuurkunde in Indonesië, Nederland en Duitsland. Daarnaast bestudeerde hij ook verschillende talen en culturen van Azië waarbij het accent aanvankelijk was gericht op Japan en later op Indonesië ...

Lees meer

Microfinanciering in ontwikkelingslanden

Microfinanciering in ontwikkelingslanden

Een van de belangrijkste problemen van duurzaamheid is de armoedebestrijding. Een duidelijk antwoord op dit probleem geeft de hoogleraar Gert van Dijk in zijn openbare rede over microfinanciering in ontwikkelingslanden. Microkrediet richt zich primair op de armste der armen.Geef de mensen de kans om zelf een beter bestaan op te bouwen. Met kleine kredieten kun je mensen helpen die niets hebben om zichzelf verantwoordelijk te voelen voor hun bestaan. Dat is de basale vorm van ontwikkelingshulp in de hoop dat deze mensen die kredieten gaan investeren in hun eigen toekomst. Zo kan het bijdragen aan de opbouw van een financiële infrastructuur. Op die manier kan een zinvol bestaan worden opgebouwd, waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt.

Lees meer

Aandacht voor het gehandicapte kind

Aandacht voor het gehandicapte kind

Vanwege bezuinigingen krijgen gehandicapte kinderen het vaak heel moeilijk. Het huidige beleid is vaak onbetaalbaar omdat te veel instanties zich ermee bemoeien. Vaak wordt ook uit het oog verloren waar het om gaat.

Lees meer

Komt er een einde aan de crisis?

Komt er een einde aan de crisis?

De crisis slaat hard toe als we naar de gevolgen kijken. De werkloosheid is jarenlang niet zo hoog geweest en veel mensen hebben schulden. Toch hoopt men dat het ergste leed voorbij is en telkens lees ik dat het beter gaat. Er wordt in elk geval van alles gedaan om de crisis te bestrijden.

Lees meer

De crisis biedt nieuwe kansen

De crisis biedt nieuwe kansen

Mijn optimisme, ook in het zakendoen, komt ook voort uit mijn 30 jarige ervaring op Nyenrode.Vernieuwing gaat altijd gepaard met pijn. Geen enkele onderneming komt tot bloei zonder crisismomenten. In de natuur spreekt men over de creatieve destructie. Een oud bos gaat dood om een nieuwe plantengroei mogelijk te maken. Heel de natuur laat dit zien.

Lees meer