Tweedehands willen

2De Hands Willen - Lieshout

Een interessante aanpak van bewust wording vanuit een innerlijke vrijheid geeft Nico van Lieshout. Werkzaam in de boekhouding kwam hij op latere leeftijd als ‘stagiair’ op een middelbare Daltonschool terecht, waar hij in een bewustwordingsproces tot hele nieuwe, diepere inzichten kwam over het onderwijs.

Het zijn reflecties van een buitenstaander op het onderwijs en op het gedrag van studenten en docenten binnen het onderwijs. Hierbij komt hij niet zozeer tot spirituele diepgang maar hij krijgt wel een dieper inzicht in de wisselwerking van wat we doen en wie we zijn. Dit bewustwordingsproces ontgaat ons meestal, deze inzichten zijn echter van groot belang voor goed onderwijs en ook voor het management buiten het onderwijs.

De auteur vraagt zich af waarom het vaak mis gaat ofschoon de mensen het wel graag goed willen doen. Wat we willen wordt vaak van bovenaf opgelegd zonder dat we ons bewust zijn dat we het eigenlijk niet willen. We zijn niet vrij. Deze onvrijheid noemt hij een “tweedehands willen”. Door herhaling komt verveling en dan ontstaat er ruimte voor fantasie en zelfbespiegeling. Dat is onze vrijheid, die tot bewustwording leidt van wat we echt willen.

Het wordt gevoed door een dieper spiritueel verlangen. Dit bewustwordingsproces beschrijft van Lieshout in korte praktijk-verhalen, zonder het spiritualiteit te noemen, maar het gaat wel degelijk om spirituele bewustwording. Het zijn interessante bijdragen die vlot lezen en de lezer tot zelfherkenning kunnen brengen.

Nico van Lieshout
Tweedehands willen
& andere verhalen uit het voortgezet onderwijs
Multilibris, Almere, 2012
ISBN 978 94 6000 031 7
Download PDF
E-Boek versies van : Tweedehands willen

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie