Vatbaar voor illusies

Vatbaar voor illusies

Een soortgelijk verhaal als dat van Nico van Lieshout is dat van Mattijs Joosten, die als filosoof ingaat op denkfouten en drogredeneringen waardoor we tot verkeerde conclusies komen. Het gaat om een kritische manier van denken die op zich niets te maken heeft met bewustwording op het spirituele vlak, maar wel van groot belang is voor een gezonde spiritualiteit.

Bij bewustwording is het essentieel om kritisch te blijven en niet door denkfouten op een dwaalspoor te raken. Een valkuil bij de aanpak van zingeving is dat we die vaak eenzijdig ontlenen aan materiële waarden, terwijl het ook om een spirituele ervaring gaat. We vergeten vaak dat het leven zelf ook zin heeft en gedragen wordt door zingeving. Dit vlot en geestig geschreven boek geeft ons een goed inzicht om illusies over spiritualiteit te herkennen vanuit een kritisch denken.

Matthijs Joosten
Vatbaar voor illusies 
Of hoe zelfs Sinterklaas zich vergiste – 167 pagina’s
Scriptum, Dordrecht, 2012
ISBN 978 90 5594 882 6
Download PDF
E-Boek versies van : Vatbaar voor illusies

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie