Ver van huis

Nieuwe moed in deze dwaze wereld

Margaret J. Wheatly,

We zitten in een diepgaande crisis en er is geen uitweg omdat we van de verkeerde kaart gebruik maken. Houden we vast aan de oude kaart of gaan we op zoek naar een nieuwe. Als we zo doorgaan met de oude kaart is de ondergang niet te stoppen. Dat is de boodschap die Margaret aan de lezers van haar boek Ver van huis.

9789062245277 vervanhuisMargaret J. Wheatly schreef dit boek vanuit een rijke achtergrond met kennis van zaken met een universitaire ervaring vanuit zeer uiteenlopende bestuursterreinen en organisatievormen. Ze beschrijft een wereld die op drift geraakt is door een alles omvattende crisis op ecologisch, financieel economische en klimatologisch gebied. Met elke nieuwe crisis neemt de complexiteit en omvang toe. Het wordt onbeheersbaar. Een effectieve aanpak blijkt onmogelijk, want we zijn in haar ogen hopeloos verdwaald geraakt. Haar radicale uitspraak is: er is geen weg terug. Waarom niet? Daar gaat ze verder op in.

De problemen die tot deze diepgaande crisis hebben geleid zijn namelijk niet terug te traceren. Ze verwijst naar het begrip emergentie uit de systeemtheorie. De crisis is niet het gevolg van lineaire ontwikkelingsprocessen, maar van een veelvoudige gecompliceerde causaliteit. Er zijn complexe systemen ontstaan met eigenschappen die niet meer zichtbaar zijn in hun delen. Er ontstaat een steeds complexer netwerk van invloeden die het ontwikkelingsproces sturen.

Op die manier is er volgens haar een machtige, vernietigende dynamiek op gang gezet die niet meer te stoppen is. De beste menselijke eigenschappen zijn verloren gegaan door onze hebzucht, ons eigenbelang en onze dwingelandij. Daarmee hebben we volgens haar de levenskracht van onze planeet vernietigd. Er is geen weg terug, maar we kunnen niet niets doen. We moeten doen wat we moeten doen. Dan staan we voor twee mogelijkheden. De ene weg is zoeken naar betekenis, kracht en voldoening en de andere weg is ons laten uitputten en tot wanhoop brengen. Om de eerste weg te kiezen, de weg van de zingeving, moeten we onze verouderde kaart vervangen door een nieuwe kaart. Dat is de kaart van het krijgerschap van de menselijke geest.

Download PDF
E-Boek versies van : Ver van huis

Pagina's: 1 2 3 4 5

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie