Vrij-moedig positie kiezen

André Wierdsma: Vrij-moedig positie kiezen, moreel leiderschap in vitale netwerken

wierdsmagrootBegin 2014 hield André Wierdsma zijn afscheidsrede als hoogleraar in Organisatie en Co-creatie op de Nyenrode Business Universiteit. Het is mooi, lang artikel en het geeft wel een vernieuwende visie op het leiderschap in netwerken. Wie hier belangstelling voor heeft zal het zeker interesseren. We bieden het hier aan als PDF.

André wijst op enkele punten die van belang zijn voor een vruchtbare samenwerking. Het is van groot belang dat de leiding weet wat zich op de werkvloer afspeelt. Theoretische oplossingen werken niet omdat de situatie vaak onberekenbaar is. In de praktijk spelen zowel de organisatiecultuur als de etnische culturele verschillen van de medewerkers een belangrijke rol waar de leiding rekening mee dient te houden.

Het leiding geven is een voortdurend veranderende leerschool, om in de praktijk telkens weer de nieuwe mogelijkheden te leren kennen. Het gaat niet om een theorie, maar om binnen de grenzen van de mogelijkheden optimale resultaten te boeken door de mensen te bezielen in een collectief leerproces. Het werken met vitale netwerken die voortdurend in beweging vraagt om een moreel leiderschap met kennis van zaken

Paul de Blot SJ

Vrij-moedig Positie Kiezen - Wierdsma  Download hier de PDF

Download PDF
E-Boek versies van : Vrij-moedig positie kiezen

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie