Vrijheid van meningsuiting

Freedom of Speech under attackVrijheid is een heel belangrijke waarde. Zij is de spirituele kern van ons menselijk bestaan en manifesteert zich op verschillende niveaus van ons menselijk handelen. Op het juridische niveau komt vrijheid tot uitdrukking in de spotprenten over de islam met dodelijke rellen als gevolg.

Op het gedragsniveau kan vrijheid tot willekeur leiden als men geen rekening houdt met het feit dat anderen ook vrijheid hebben om hun eigen religieuze overtuiging uit te dragen en daarbij niet bespot willen worden. Op dit niveau wordt de vrijheid van meningsuiting dan ook juridisch bepaald en begrensd. De vrijheid om het terrorisme of de kinderporno te verdedigen is verboden.

Op een dieper ethisch niveau is vrijheid een ethische waarde die de verantwoordelijkheid met zich meebrengt, deze vrijheid ook voor anderen te respecteren en niet te bespotten.

Op het diepste bestaansniveau is de verantwoordelijkheid van de vrijheid nog sterker. Vrijheid is dan gericht op het welzijn van de mens, door zowel zijn eigen leven als die van zijn medemens zinvol te maken.

Voor de islamiet is zijn geloof zinvol en God is de hoogste zingeving van zijn bestaan. Hij kan het als een doodsteek ervaren als die door spotprenten zinloos wordt gemaakt. Het christendom heeft in de geschiedenis met zijn inquisitie een soortgelijke houding gekend als het islamitisch kalifaat.

Op het ethisch en existentieel niveau van ons bestaan is vrijheid onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid voor elkaar. Vrijheid zonder verantwoordelijkheid leidt tot willekeur met vaak dodelijke gevolgen. Voor vrijheid gekoppeld aan verantwoordelijkheid is training en oefening nodig en het kost tijd om zich hiervan bewust te worden. Toch is het mogelijk. Het begint kleinschalig in persoonlijke contacten waar mensen elkaar leren kennen. Nederland is een monocultureel land en men heeft hier vaak moeite met de gedragspatronen van andere culturen. Langzaamaan ontdekt men dat ook andere culturen over een eigen rijkdom beschikken.

Nawoord:

Ik ben enige tijd uit de lucht geweest omdat ik op mijn 91e jaar even rust heb genomen om weer op krachten te komen. Ik heb nu weer genoeg energie om mijn ervaring met jullie te delen. Ik wens jullie allen veel leesplezier en inspiratie. Make the best of it and keep smiling!

Download PDF
E-Boek versies van : Vrijheid van meningsuiting

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie