Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers

9789047706830 vuilnismannenDe schrijvers zijn eveneens diepgaand ingegaan op de groeiende tegenstelling tussen arm en rijk. Vanuit hun filosofisch denken zoeken ze een antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat de ongelijkheid van rijkdom zo uit de hand loopt. Waarom verdienen mensen met belangrijke taken zoals vuilnismannen, politieagenten en verplegers zo weinig, terwijl onbelangrijke, overbodige en zelfs schadelijke beroepen veel rijker worden beloond. Van oorsprong is de economie een morele wetenschap zoals we zien bij de economen John Locke, Adam Smith en John Stuart Mill, maar door de opmars van de wiskunde verdween de moraal uit de economie.

Waarde en prijs zijn verschillende zaken

Eeuwenlang was het duidelijk dat waarde en prijs twee verschillende zaken zijn. Voor Aristoteles is geld gebruiksgoed en middel tot iets anders en winst kan nooit doel op zich worden. De diamant-water paradox verduidelijkt dit verschil tussen waarde en prijs. Niets is zo waardevol als water, maar je kunt er niets mee kopen. Een diamant heeft geen gebruikswaarde maar toch kan je er veel andere dingen voor krijgen, het heeft een hoge prijs.

De grondlegger van de moderne economie Adam Smith onderscheidt twee waarden, de gebruikswaarde en de ruilwaarde. Zijn waardeoordeel geldt ook voor de arbeid als productieve en onproductieve arbeid. Niet iedere dienst of ieder product, al is de prijs gelijk, draagt evenveel bij aan de welvaart van een land. De rijkdom van een natie hangt af van de productieve arbeid. Zowel Adam Smith als Karl Marx vonden het normaal morele oordelen te vellen over wat echt waardevol is.

Met de neoklassieke leer van William Stanley Jevons en John Bates Clark komt er een diepgaande verandering in het economisch denken, want voor hun is er maar één ding dat de waarde van een product of dienst kan bepalen, dat is de prijs die we ervoor betalen. De econoom kan de waardeoordelen enkel verbergen achter cijfers, want in werkelijkheid zijn waarden geen feiten. Dit economisch denken gaat eraan voorbij dat de mens een moreel wezen is dat voortdurend betekenis, zin en waarde geeft aan zijn omgeving.

Download PDF
E-Boek versies van : Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers

Pagina's: 1 2 3 4

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie