Wat is een gezonde onderneming?

De Inspirational Forum for Organizational Health (IFOH) Award voor gezonde ondernemingen

In de huidige crisis komen steeds meer ondernemingen in de problemen en vaak neemt men zijn toevlucht tot preventieve ontslagen om te proberen de zaak nog staande te houden. Toch blijkt ondanks de moeilijke situatie een niet weinig aantal ondernemingen (niet alleen) in staat te zijn om (overleven maar om) zelfs te groeien. Dat zijn gezonde organisaties, gezond als organisatie en gezond door de inzet van bezield personeel. 

Maurice de Valk, de voorzitter van de IFOH, wijst er als sociaal medicus op dat de zorg sector zwaar belast wordt met het sterk groeiend aantal burnouts. Als medicus sta je er machteloos tegenover omdat het veroorzaakt wordt door  zieke organisaties. Vandaar dat er iets gedaan moeten worden aan de gezondmaking van organisaties. Dat is dan ook het doel van de IFOH De Valk  spreekt dan ook in dit verband liever van Human Being Management dan van  Human Resources Management. Het gaat er niet zozeer om om mensen aan te spreken op het ‘doe- niveau’ maar om mensen op het zijnsniveau van hun bestaan, dat de bron vormt van hun energie en spirit, te bereiken.

Het is een zeer lofwaardig initiatief om elk jaar een bepaalde organisatie op grond van zijn voorbeeldfunctie als gezonde organisatie een award toe te kennen. De IFOH bevordert al meer dan 40 jaar een maatschappelijke dialoog op het gebied van werk en welzijn. Sinds 2005 reikt het forum daartoe de IFOH-Award uit aan gezonde organisaties. Dat zijn organisaties die in de praktijk een succesvolle verbinding maken tussen mens, werk en welzijn.

Deze organisaties vervullen een voorbeeldfunctie door hun gezonde bedrijfsvoering. Dat blijkt niet zozeer uit goede rapporten maar meer uit de signalen van een goed beleid zoals verkregen in de gesprekken met mensen door de organisatie heen. Het gaat om de manier waarop de organisatie in de praktijk functioneert. Hierbij wordt ook de aard van het werk mee gewogen om specifieke onderdelen tot voorbeeld te stellen.

Organisaties met een IFOH Award

De IFOH Award wil vooral mensen en organisaties belonen, maar ook de aandacht vestigen op een manier van werken die inspirerend werkt en navolging verdient. Het  kan ook voor de winnende organisatie een steun in de rug zijn om op die manier door te gaan, ook al is de waarde ervan niet op korte termijn in geld uit te drukken. De opbouw van een gezonde organisatie is een lange termijn investering in de organisatie en in de medewerkers. Het is ook een investering van de medewerkers in de organisatie én in zichzelf.

Dirk van Mulligen (Organisatie Interventie Specialist bij Coherent Solutions en IFOH Award juryvoorzitter), die in 2012 de Award mocht uitreiken, wijst erop dat een gezonde organisatie zich onder meer kenmerkt door de volgende vier punten:

  • Gedeelde kernwaarden, die het werk van de organisatie onderstrepen;
  • Persoonlijk leiderschap, waardoor de mensen weten wat hun rol is, hun taken kennen en persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen;
  • Vermogen om constructief met veranderingen om te gaan;
  • Open kanalen scheppen om feedback te krijgen van elkaar, maar ook van de klant en van alle andere belanghebbenden.

In het verleden werd deze Award uitgereikt aan de industrie met Philips Applied Technologies, aan het verzekeringswezen met Interpolis Mens & Werk Verzekeringen, aan de maatschappelijke hulpverlening met Jeugdzorginstelling De Mutsaersstichting, aan het onderwijs met UNA Scholengroep en de Universiteit Nyenrode, aan de openbare veiligheid met het politiekorps Haaglanden, aan de bedrijfsgezondheidszorg met Corporate Prevention Services, aan de klinische gezondheidszorg met de SORMN en in December 2012 aan een hoeksteen van onze economie: het MKB-productiebedrijf Euro Mouldings in Nijverdal , een bedrijf voor de fabricage van mallen.

Het succes van Euro Mouldings

Dirk van Mulligen beschreef bij de uitreiking van de IFOH Award aan Euro Mouldings op 12 December 2012 in detail de kenmerken van deze organisatie als een model voor een gezonde organisatie. Euro Mouldings was opvallend omdat de marges waarbinnen een in Nederland gevestigd productiebedrijf met succes kan opereren, heel smal zijn. Het bedrijf wist te overleven door hun zorg voor het kleine en ernaar te streven om het dagelijks steeds iets beter te doen. Het gaat om het permanent verbeteren wat je al goed doet, dat is de kracht van het kleine!

Download PDF
E-Boek versies van : Wat is een gezonde onderneming?

Pagina's: 1 2

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie