Wat kunnen we leren van Ken Wilber

Bewust integraal leiderschap

bsmn02_scyntillae-ebk-js-2De auteur Jaap Scheveling bespreekt in het artikel “Wat kunnen we leren van Ken Wilber – Bewust integraal leiderschap” (BSMN-Magazine 2, april 2008) het vier kwadrantenmodel van Ken Wilber en legt uit waarom de ideale leider integraal aandacht besteedt aan alle vier de kwadranten van het model. Wilber gaat in zijn model uit van 2 dimensies:

Binnen (subjectief) versus buiten (objectief), op de horizontale as;

Individueel versus collectief, op de verticale as.

Scheveling legt uit dat we in elk van de kwadranten ontwikkelingslijnen met verschillende niveaus kunnen onderscheiden en wat het belang daarvan is. Vervolgens legt hij het verband tussen het model en integraal leiderschap en de daarbij behorende competenties van de leider. Ontwikkeling van zowel het individu als het collectief kan alleen door het loslaten van het oude, niet meer bruikbare. En dat is een uitdaging in een wereld waarin mensen geneigd zijn, vaak ingegeven door angst of andere motieven, juist het oude zo strak vast te houden. Het stimuleren van innerlijke groei is daarom noodzakelijk, om organisaties te creëren vóór de samenleving, met een “ware universele overtuiging”. En daarvoor is integraal leiderschap een absolute voorwaarde, zo stelt de auteur.

Het oorspronkelijke artikel uit Business Spiritualiteit Magazine Nijenrode #2 …

Download PDF
E-Boek versies van : Wat kunnen we leren van Ken Wilber

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie