We hebben geen keuze

33182822_sAls we de media mogen geloven staat de wereld in brand. Daardoor zijn er grote vluchtelingenstromen op gang gekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika. Het lijkt wel een dijkbreuk waar geen houden meer aan is. Europa heeft geen andere keuze dan hen opvang aan te bieden, want ze laten verdrinken of verkommeren is geen keuze. Ook in Nederland stromen de vluchtelingen binnen.

We beseffen niet altijd dat de wereld is veranderd en zal blijven veranderen. We zullen moeten mee veranderen en ons zo goed mogelijk aanpassen aan de nieuwe situatie. De brand is ontstaan door onmenselijkheid en onrecht, onrecht jegens de armen en machtelozen, onrecht jegens de arme landen en volken.

Een kind wordt niet als terrorist geboren maar wordt terrorist gemaakt door het onrecht dat het wordt aangedaan. Kinderen die jarenlang in onzekerheid moeten wachten of ze mogen blijven, beleven vaak een hel die ze niet kunnen verwoorden. Door hun frustratie worden ze gemakkelijk een kweekplaats voor terrorisme.

Het enige middel om de oorlogsbrand te blussen is menselijkheid en rechtvaardigheid te plaatsen tegenover onmenselijkheid en onrecht. Zowel grootschalig op beleidsniveau als kleinschalig op persoonlijk niveau, door meer begrip voor elkaar te hebben. De overheid moet veel meer rekening houden met de armen, want die vormen een potentiële brandhaard, zie het drama Griekenland. Maar ook op persoonlijk niveau kan iedereen een belangrijke bijdrage leveren om naar vermogen anderen te helpen, ongeacht afkomst of huidskleur.

Elke bijdrage van menselijkheid helpt de brand te blussen. Het zijn de kleine druppels die de regen vormen om het land vruchtbaar te maken. Ieder van ons is een waterdruppel van de regen om de oorlogsbrand te blussen.

Download PDF
E-Boek versies van : We hebben geen keuze

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie