Wijsheid in Bedrijf

Wijsheid als inspiratie is van grote betekenis voor het management

9789023251446-wijsheid-in-bedrijfHet werkterrein van de managers is onvoorstelbaar complex en onvoorspelbaar geworden. Er is volgens de redactie van dit boek wijsheid nodig om de vier centrale thema’s van het management te integreren. Het zijn ondernemerschap, samenwerking, levenskunst en ethisch handelen. In hun wisselwerking kunnen ze houvast bieden voor een goed leiderschap. De belangrijkste culturele tradities van Hindoeïsme, Christendom, Humanisme, Jodendom, Boeddhisme, Confucianisme en Soefisme geven met hun verhalen en parabels een sterke innerlijke oriëntatie met sterke vernieuwende inzichten voor het management.

De auteurs gaan uit van wijsheid die Lievegoed formuleert als inspiratie, inademing van de geest, normen en waarden, inzicht en zingeving, menselijkheid en boven menselijkheid, van geloof, hoop en liefde. Wat wijs is kunnen we niet altijd weten maar in concrete situaties is het wel duidelijk herkenbaar. Het gaat om de levenskunst om in alle levens- en bedrijfsomstandigheden juist te oordelen en te handelen, zowel praktisch als moreel. Wijsheid gaat om de vraag hoe we vanuit een innerlijke zekerheid in onberekenbare situaties tot de juiste beslissingen kunnen komen.

In de Bijbel vinden we ook wijsheidsgeschriften zoals het Boek Prediker, waar de redactie op in gaat. De kern van de levenskunst van de Prediker is het onbevangen ontvangen en genieten van alles wat je bereikt hebt. Je kunt er alleen van genieten als je beseft dat alles je voor niets geschonken is.

Een heel andere invalshoek wordt ontleend uit de Indiase wijsheid van Kautilya’s leiderschap die economisch, dienstbaar en spiritueel van aard is. Het geluk van de ondergeschikten ligt in het geluk van de leider en hun welvaart is ook de welvaart van de leider. Het zijn de baten voor zijn mensen die de leider gelukkig maakt

De oude Chinese filosofie is eveneens een bron van wijsheid. Die gaat niet uit van het denken, maar van de harmonie met de schepping, die ons met haar krachten draagt en voedt. He is daarom van belang de situatie in de schepping goed te leren kennen en daar op een goede manier je eigen plaats te vinden.

Een westerse wijsheidsoriëntatie biedt het Franse extentialisme van Albert Camus. Hij zoekt een manier om te leren omgaan met de existentiele angst en zich te verzetten tegen de absurditeit om zin te vinden in de zinloze wereld. Het menselijk bestaan is zinloos als gevolg van de complexiteit van de wereld die we nooit leren kennen. De mens heeft geen toekomst en het leven is absurd, maar de mens komt in opstand en zegt neen tegen deze absurditeit. De absurde mens wil alles uit het leven halen en gelukkig zich in te zetten op zinvolle activiteiten. Wijsheid is volgens Camus opstand tegen de onvrije wereld door de absolute vrijheid om te rebelleren tegen de absurditeit.

Download PDF
E-Boek versies van : Wijsheid in Bedrijf

Pagina's: 1 2

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie