Wijsheid in het internationale management

International Management

Boeken over wijsheid en spiritualiteit in het zakendoen

In het internationale organisatiedenken speelt de religieuze dimensie geen rol maar in de niet westerse culturen is het organiseren vaak wel religieus gekleurd. De laatste decennia is ook in de westerse landen het internationale management verrijkt met religieuze inzichten als wijsheid, business spiritualiteit, zingeving.

In dit artikel beschrijven we vijf boeken die hierop ingaan. Frans Dokman toont aan dat Business Spiritualiteit de rol van religie overneemt zonder dogmatische uitspraken. Bertine van Hoof en Rob Blomme gaan in op de betekenis van de wijsheid in het bedrijfsleven. Dit doet ook Edith Hagenaar, die zich verdiept in een van meest fundamentele Joods-christelijke wijsheidsteksten, de Tien Geboden. Wim van Dinten overstijgt het rationele denken door een betekenisgeving in al zijn patronen terwijl Roland Louwerse ingaat op de Griekse wijsheid die zich in Griekenland & Turkije op heel verschillende manier heeft ontwikkeld.

Lees hier de boekrecensies …

Download PDF
E-Boek versies van : Wijsheid in het internationale management

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie